Planeta ant delno #14: taikomoji geologija, -1 masinis išmirimas ir Ukrainos liūtai

Keturioliktojoje „Planeta ant delno“ dalyje Vilniaus Universiteto profesorius Andrej Spiridonov pristatys tris temas.

Pirmoji tema – taikomoji geologija. Žemės gelmės yra turtas, kurį galime sugadinti. Lietuva yra išskirtinai turtinga požeminio gėlojo vandens. Tačiau šiuos sluoksnius reikia naudoti išmintingai. Darant gręžinius bet kaip, gėląjį vandenį galima užteršti. Kokios buvo didžiausios tokio neapdairumo sukeltos katastrofos? Ar gali taip nutikti Lietuvoje? 

Antroji tema – minus pirmasis masinis išmirimas. Iki šiol buvo žinomi penki masiniai išmirimai. O kas buvo iki tol? Sulyginę Ediakaro biotos radimvietes ir taksonominę sudėtį, mokslininkai neseniai aptiko išmirimą, įvykusį dar prieš juos visus. 

Trečioji tema – Ukrainos liūtai. Liūtai ne visada atrodė taip, kaip mes esame įpratę juos matyt dabar. Dar uolų piešiniuose žmonės užfiksavo senovines, dabar jau išnykusias rūšis, kurias mokslininkai atkuria tik dabar. Jau žinoma, kad tokie, net 900 kg, galėję sverti liūtai, prieš mažiau nei 1000 metų gyveno ir Europoje. Tai išsiaiškinus, tuometiniai žmonių ir liūtų susidūrimų aprašymai įgauna visai kitą nuotaiką. 

Apie visą tai – naujausioje „Planetos ant delno“ dalyje!