Nesirūpinimas gamta – evoliuciškai nauja?

Kaip manote, kas bendro tarp gamtai draugiško elgesio ir situacijos, kai užsidegus raudonam šviesoforo signalui ir pirmajam žmogui pajudėjus, nesąmoningai pajudame ir mes? Pasak aplinkos psichologo dr. Mykolo Simo Poškaus, noras sekti daugumos pavyzdžiu būdingas visiems vienokiu ar kitokiu išreikštumu, tad jį galime išnaudoti skatindami žmones elgtis gamtai draugiškiau.

Dar vienas iš būdų, kaip galėtume paskatinti žmones tausoti gamtą – įgalinančios infrastruktūros, pvz., elektromobilių įkrovimo stotelių tankio didinimas, diegimas.

Visgi, siekiant iš tiesų padaryti pokyti žmonių elgsenose, mokslininkas siūlo pirmiausiai pažvelgti į žmonių asmenybes bruožus ir būtent pagal juos rinktis gamtai draugiško elgesio skatinimo priemones.

Pasak dr. M. S. Poškaus, svarbu suvokti, kad skirtingas bruožų komplektas, reiškia skirtingą išgyvenimo strategiją, tad jei žmogus linkęs neskubėti elgtis taip, kaip madinga, tai dar nereiškia, kad jis galiausiai taip nepasielgs. Tokius dalykus suprantant galima būtų skirtingus žmones skatinti skirtingai.

Tačiau kyla klausimas, kodėl išvis turėtume žmones skatinti tausoti gamtą? Ar toks elgesys nėra savaime suprantamas?

„Mūsų protėviams nereikėjo galvoti apie gamtos išsaugojimą, jų buvo nedaug, jų poveikis gamtai buvo minimalus ir be abejo nežalingas, nes jie gyveno, kaip darni gamtos dalis.

Dabar, kai mūsų yra daug ir mes plečiamės, mūsų natūrali aplinka yra tai, ką mes pasistatome, mes gyvename statytojo aplinkoje daugiausiai, tai mes kaip ir formuojame savo vietą, kurioje tarpstame.

Noras pasiimti iš gamtos jis vis dar yra, bet kaip prigimtinio noro rūpintis gamta, tausoti gamtą, mes netūrėjome, taip didelė dalis mūsų jo ir dabar <…> jeigu nedėtume tam sąmoningų pastangų, irgi nelabai turėtume, nes tai tiesiog nėra mūsų prigimtyje, tai yra evoliuciškai nauja problema. <…> Mūsų protėviai su tuo nesusidūrė ir mes susiduriame su tuo“, – paaiškina aplinkos psichologas.

Daugiau apie gamtai draugišką elgesį per evoliucijos ir asmens bruožų prizmę klausykite ,,Mokslo sriubos” podcast’e: Mykolas Simas Poškus – Rūpinimasis gamta – evoliuciškai nauja?