Projektai

2017 m. vasario mėnesį Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas patvirtino mūsų projektą „Mokslo populiarinimo laidos jaunimui“. Fondas skyrė 6000 eurų paramą. Šiuo metu kuriame įdomias laidas.

2016 m. rugsėjo mėnesį paramos programa Geridarbai.lt projektui „Mokslo sriubos laidos jaunimui“ skyrė 1600 EUR. Paramą panaudojome Mokslo sriubos TV kūrimui 🙂

2016 m. balandžio mėnesį Vilniaus miesto savivaldybė pratęsė mūsų mokslo populiarinimo laidų projektą. Savivaldybė skyrė 1000 EUR paramą. Projekto metu sukūrėme 2 pažintines Mokslo sriubos laidas ir parašėme 160 mokslą populiarinančių „Facebook“ žinučių.

Vilnius

2016 m. balandžio mėnesį Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas patvirtino mūsų projektą „Mokslo populiarinimo laidos jaunimui“. Fondas skyrė 4000 eurų paramą. Sukūrėme 11 įdomių Mokslo sriubos laidų ir parašėme 350 mokslą populiarinančių „Facebook“ žinučių.

2015 m. rugsėjo mėnesį paramos programa Geridarbai.lt projektui „Mokslo sriubos laidos jaunimui“ skyrė 1500 EUR. Paramą panaudojome filmavimo įrangos įsigijimui ir nuomai.

2015 m. balandžio mėnesį parengėm mokslo populiarinimo laidų projektą. Vilniaus miesto savivaldybė skyrė 1000 EUR paramą. Projekto metu sukūrėme 2 pažintines Mokslo sriubos laidas ir parašėme 160 mokslą populiarinančių „Facebook“ žinučių.

2014 m. rugsėjo mėnesį Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateikėme projektą „Mokslo populiarinimo laidos jaunimui“. Fondas skyrė 4000 eurų paramą. Sukūrėme 8 pažintines Mokslo sriubos laidas ir parašėme 180 mokslą populiarinančių „Facebook“ žinučių.

2014 m. rugpjūčio mėnesį paramos programa Geridarbai.lt projektui „Šviečiamosios Mokslo sriubos laidos“ skyrė 5000 Lt. Paramą panaudojome filmavimo įrangos nuomai ir įsigijimui.

2014 m. birželio mėnesį parengėm mokslo populiarinimo socialiniame tinkle „Facebook“ projektą. Vilniaus miesto savivaldybė skyrė 1000 Lt paramą. Suorganizavome 10 mokslo populiarinimo konkursų ir parašėme daugiau nei 200 mokslą populiarinančių žinučių.

2013 m. rugsėjo mėnesį parašėm projektą „Mokslo populiarinimo laidos jaunimui“ ir pateikėm Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui. Projektas sėkmingai patvirtintas! Fondas skyrė 10000 Lt. Projekto metu sukūrėme 6 pažintines Mokslo sriubos laidas.

2013 m. rugpjūtį organizavome mokslo populiarinimo klipų kūrybines dirbtuves! Sukurtus klipus parodėme 3-iojo „Mokslo sriubos“ sezono laidose. Vilniaus miesto savivaldybė dirbtuvėms skyrė 1000 Lt.

2013 m. liepos mėnesį dalyvavome privačių organizacijų, vykdančių mokslinius tyrimus, asociacijos „SCIENTIA LIBERA“ rengiamose ekskursijoje „Pažintinės ekskursijos po Lietuvos aukštųjų technologijų įmones ir laboratorijas“. Su studentais aplankėme UAB „Brolis Semiconductors“, UAB „Rubedo sistemos“, UAB „Precizika-MET SC“, UAB „Vittamed Technologijos“ ir UAB „Biotechpharma“ mokslininkus. Buvo jėga! Nuotraukos galerijoje.

2013 m. ES programai „Veiklus jaunimas“ parašėme projektą „Mokslo populiarinimo laidų apie Lietuvos mokslininkų darbus kūrimas“. Projektas džiaugsmingai patvirtintas ir įgyvendinimui skirta 4390 EUR subsidija! Projekto metu sukūrėme 10 pažintinių Mokslo sriubos laidų.

2013 m. dalyvavome „Kūrybinių partnerysčių“ projekte. Kalvarijos savivaldybės Jungėnų pagrindinėje mokykloje su 7-8 klasių mokiniais kūrėme įdomius mokomuosius filmukus matematikos, fizikos temomis http://www.youtube.com/JungenuTV.